Радио спорт

Тэмцээний цагалбар

 1. дд Зохиогдох тэмцээн Зохиогдох өдөр Хаана явагдах Хариуцах хүн
  1 Эхлэн суралцагч тамирчдын "Хаврын тэргүүн" тэмцээн 05 сарын 25 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
  2 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн - 144 MHz, Foxoring, Sprint 06 сарын 15,16 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
  3 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн - Уламжлалт 144 MHz, 3.5 MHz, Foxoring, Sprint. 07 сарын 20, 21 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
  4 Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 09 сарын 21-26 БНХАУ З.Бат-Эрдэнэ, Ж.Батжаргал, А.Ариунаа

 2. дд Зохиогдох тэмцээн Зохиогдох өдөр Хаана явагдах Хариуцах хүн
  1 ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан эмэгтэй тамирчдын тэмцээн 03 сарын 06 МН төв З. Бат-Эрдэнэ.
  2 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн 05 сарын 25 МН төв З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
  3 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 10 сарын 26   З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
  4 Морзын эхлэн суралцагчид, бага зэрэгтэй тамирчдын "Өндөр хурдны телеграфч" тэмцээн 11 сарын 16   З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
  5 Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 9 сарын 13-17 Болгар, Варна хот З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.

 3. WA7BNM Contest Calendar

Радио сонирхогчийн чиглэл олох буюу Үнэг агналт - 2019 он

дд Зохиогдох тэмцээн Зохиогдох өдөр Хаана явагдах Хариуцах хүн
1 Эхлэн суралцагч тамирчдын "Хаврын тэргүүн" тэмцээн 05 сарын 25 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
2 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн - 144 MHz, Foxoring, Sprint 06 сарын 15,16 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
3 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн - Уламжлалт 144 MHz, 3.5 MHz, Foxoring, Sprint. 07 сарын 20, 21 Улаанбаатар З.Бат-Эрдэнэ, Э.Тамир, Б.Анхбаяр, А.Ариунаа
4 Ази тивийн аварга шалгаруулах тэмцээн 09 сарын 21-26 БНХАУ З.Бат-Эрдэнэ, Ж.Батжаргал, А.Ариунаа

Өндөр хурдны телеграф - 2019 он

дд Зохиогдох тэмцээн Зохиогдох өдөр Хаана явагдах Хариуцах хүн
1 ОУ-ын Эмэгтэйчүүдийн баярт зориулсан эмэгтэй тамирчдын тэмцээн 03 сарын 06 МН төв З. Бат-Эрдэнэ.
2 Улаанбаатар хотын аварга шалгаруулах тэмцээн 05 сарын 25 МН төв З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
3 Улсын аварга шалгаруулах тэмцээн 10 сарын 26   З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
4 Морзын эхлэн суралцагчид, бага зэрэгтэй тамирчдын "Өндөр хурдны телеграфч" тэмцээн 11 сарын 16   З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.
5 Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 9 сарын 13-17 Болгар, Варна хот З. Бат-Эрдэнэ, Д.Мижиддорж.

Сонирхогчийн радио холбоо

WA7BNM Contest Calendar