Мэдээ мэдээлэл

Ж.Батжаргалд МРСХ-ны ивээн тэтгэгч нарт олгодог Өргөмжлөл олгов.

МРСХ-г санхүү, эдийн засгийн хувьд тогтмол дэмжиж холбооноос зохион байгуулсан тэмцээнүүдийг ивээн тэтгэж явуулж байгаа УЗ-ийн гишүүн Ж. Батжаргалд "Хүндэт өргөмжлөл" олголоо. Мөн ОУ-ын РСЧО тэмцээнүүдэд гаргаж байсан амжилтуудыг нь үндэслэн Ж. Батжаргалд ОУ-ын хэмжээний мастерийн цол тэмдэг олгосныг нь гардууллаа.

Ж. Батжаргалын эрхэлж буй ажил үйлс, бизнест нь өндөр амжилт хүсэхийн хамт түүнд болон гэр бүлд нь эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе!