Мэдээмэдээлэл

МРСХ-ны Ерөнхийлөгчөөр ажилласан Т. Гантөмөрт "Хүндэт Өргөмжлөл" гардууллаа.

МРСХ-ны Ерөнхийлөгчөөр үр бүтээлтэй ажиллаж Монгол улсад Радио спортыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан Т. Гантөмөрт "Хүндэт өргөмжлөл" олгож үнэ бүхий зүйл дурсгалаа.

Эрхэм Т. Гантөмөр болон түүний гэр бүлд цаашдынх нь ажил үйлсэд өндөр амжилт, эрүүл энх, аз жаргалыг хүсье!