Мэдээмэдээлэл

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээнийУламжлалт 144МГц-ийн тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн тамирчид

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээний Уламжлалт 144 МГц-ийн тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн тамирчдыг танилцуулья.

W21 ангилал

1-р байр. СДМ М.Уртнасан

2-р байр. С.Бадамгэрэл

3-р байр. М.Ариунтуяа

М21 ангилал

1-р байр. СМ Д.Батзаяа

2-р байр. О.Цогмандал

3-р байр. Л.Баярмагнай

W19W35 ангилалд

1-р байр. ОУХМ Г.Хүрэлцэцэг

2-р байр. М.Саруулбуян

3-р байр. Н.Баялагмаа