Мэдээмэдээлэл

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээний Foxoring, Sprint, Уламжлалт 144МГц-ийн тэргүүн байр эзэлсэн тамирчид

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээний Foxoring, Sprint, Уламжлалт 144 МГц-ийн тэмцээнүүдийн хувийн нийлбэр дүнгээр тэргүүн байр эзэлсэн тамирчид.

W21 ангилал

1-р байр. М.Намуунтуяа

2-р байр. Г.Отгонцэцэг

3-р байр. М.Монголжингоо

М21 ангилал

1-р байр. ОУХМ Б.Элбэгбаяр

2-р байр. СМ А.Уудам

3-р байр. О.Цогмандал

W19W35 ангилалд

1-р байр. ОУХМ Г.Хүрэлцэцэг

2-р байр. ОУХМ С.Буянтогтох

3-р байр. Т.Насанжаргал