Мэдээмэдээлэл

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээний Sprint-ийн тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн тамирчид

2019 оны УБ хотын АШ РСНО тэмцээний анхны Sprint-ийн тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн АНХДАГЧ тамирчдыг танилцуулья.

W21 ангилал

1-р байр. М.Намуунтуяа

2-р байр. Г.Отгонцэцэг

3-р байр. М.Монголжингоо

М21 ангилал

1-р байр. ОУХМ Б.Элбэгбаяр

2-р байр. О.Цогмандал

3-р байр. СМ А.Уудам

W19W35 ангилалд

1-р байр. ОУХМ Г.Хүрэлцэцэг

2-р байр. Т.Насанжаргал

3-р байр. ОУХМ С.Буянтогтох