Радио спорт

Дээд амжилтууд

Радио мэдээ хүлээлт                Нэр                    Дуудлага  Рекорд амжилт  Рекорд тогтоосон огноо 
Үсэг/эр Ц. Болдбаатар    190  2018.08.27
Тоо/эр Э. Чинзориг    170  2019.05.23
Холимог/эр Ц. Болдбаатар    120  2012.10.19
Үсэг/эм  С. Буянтогтох    180  2018.08.27
Тоо/эм  Ж. Цэрэнлхам    180  2019.11.30
Холимог/эм Ж. Цэрэнлхам   130  2016.11.25

 

Радио мэдээ нэвтрүүлэг           Нэр  Дуудлага Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Үсэг/эр Ц. Болдбаатар   157  2016.11.25 
Тоо/эр  Э. Чинзориг    112 2015.11.21 
Холимог/эр  Э. Чинзориг   108  2015.11.21 
Үсэг/эм  Н. Орлого    149 2019.11.30 
Тоо/эм  Ж. Цэрэнлхам   111  2016.11.25 
Холимог/эм  Н. Орлого   116  2018.08.27 

 

Дуудлага хүлээн авалт-RUFZ   Нэр                    Дуудлага  Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Эр Э. Чинзориг   45454  2015.11.21 
Эм  С. Буянтогтох   47464 2017.03.06 

 

Холбоо барилт-Morse Runner  Нэр                    Дуудлага  Рекорд амжилт Рекорд тогтоосон огноо
Эр Ц. Болдбаатар   3006  2019.11.30 
Эм С. Буянтогтох   3514 2016.11.25