танилцуулга

Ивээн тэтгэгч байгууллага, иргэд

Байгууллагууд,

1. IARU R1 STARS WG, 2010 and 2013

2. Арвин Хур ХХК, 2010, 2011.

3. The YASME Foundation, USA, 2017

4. Радио Телевизийн Сүлжээ УТҮГ, 2014, 2015 он

5. Үүр Тээл ХХК, 2016

6. Годон гутал, 2016

7. Дөрвөлжин үсэг ХХК, 2016

8. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо, 2015

 

Иргэд,

1. Ж. Батжаргал

2. З. Бат-Эрдэнэ, JT1CS

3. Т. Гантөмөр

4. Т. Соджавхлан

5. А. Даваадорж

6. Э. Мөнхдэлгэрэх